Menu Luk

Aktuelt

Kære ledere og socialrådgivere i Danmarks kommuner

Udlændinge- og integrationsministeriet skriver i deres seneste nyhedsbrev, at Corona-nedlukning kan øge udsathed for æresrelaterede konflikter, og at der er et bekymrende fald i borgerhenvendelser om æresrelaterede konflikter.

En bekymring vi også deler. Uden kontakt til skole og foreningsliv har mulighederne for at søge hjælp og rådgivning for denne målgruppe været nærmest ikke-eksisterende.

Vi vil derfor med dette skriv skærpe opmærksomheden, så relevante fagpersoner og socialrådgiver er opmærksomme på, hvor og hvordan I bedst muligt kan hjælpe denne udsatte gruppe.

Det er ofte sager, som både kan være svære at opdage, og som, når de opdages, ofte er komplekse og derfor kan  kræve en anden håndtering end almene sager om børn og unges mistrivsel.

Derfor tillader vi os, at sende jer 2 link. Ét link til den nu opdaterede håndbog

 “Metodehæfte til arbejde med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol”

Og et link til

 “Vejledning. - Forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol”

Begge fra SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration)

Opdateret håndbog

I 2018, udarbejdede SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) en håndbog som er et metodehæfte der har til formål at hjælpe myndighedsledere og socialrådgivere i netop denne type sager.

 Vi er en del af den forsker-/praktikerarbejdsgruppe, som deltog i udarbejdelsen af denne håndbog og vi fremgår også i denne håndbog som anbringelsessted under pseudonymet ”Safebase”.

Denne type sager kræver ofte specialiseret viden og rådgivning til afdækning af de individuelle behov. Håndbogen beskriver nogle af de særlige faktorer som er i spil når det handler om kultur og ære. Vedlagt dette brev finder I en oversigt med kontaktoplysninger til specialister og relevante aktører på området – klar til at printe og dele med jeres kollegaer.

Specialiseret opholdssted og fagligt samarbejde

På opholdsstedet Dukasku arbejder vi, som ét ud af tre godkendte opholdssteder, med unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - en målgruppe vi gennem de sidste fire år har specialiseret os i at støtte og hjælpe. Vi er godkendt under servicelovens §66 1. – 5 samt §107. Vores lejligheder har særlige sikkerhedsforanstaltninger, herunder kodet nøglesystem og omfattende videoovervågning som blandt andet kvalificerer os til arbejdet med denne målgruppe. Vores indsats er helhedsorienteret og integration er én af vores pædagogiske målsætninger.

Vi har et godt fagligt samarbejde med Red Rådgivning (tidligere Etnisk Ung), VISO og sikkerhedskonsulenterne i hele landet, som rådgiver og udfører sikkerhedsvurderinger forud for, blandt andet, §66- og §107-anbringelser inde for denne målgruppe. Desuden samarbejder vi med den lokale politikreds og arbejder kontinuerligt på at skabe de bedste og mest trygge rammer for de unge.

Da det som anbringende myndighed ofte er komplekst at håndtere sager, som rummer æresrelaterede konflikter, har vi naturligvis en interesse i, at flest mulige kender til vores tilbud, vores erfaring på området og de muligheder vi har for at tilbyde børn og unge i æresrelaterede konflikter, en tryg og kvalificeret anbringelse.

Vi vil derfor også gerne komme på et besøg hos jer eller invitere til et møde hos os, hvor vi kan lave en præsentation af vores arbejde, udveksle erfaringer, sparre, råde og vejlede hinanden, så vi kan blive bedre til at spotte, støtte og hjælpe,  vores udsatte og sårbare målgruppe.

Med Venlig Hilsen

Dukasku
Søren Petersen
Tel. 25120373 
Mail: soren@dukasku.dk