Menu Luk

Vores historie

Dukasku har eksisteret siden 2012, hvor virksomhedens ejer, Søren Berth Petersen startede op som støttekontaktperson for en ung dreng.

Søren har tidligere arbejdet med udsatte unge, kriminelle og meget udadreagerende drenge. I 2001 blev han uddannet pædagog og fra 2003-2011 var han medejer og leder af et socialpædagogisk opholdssted for drenge i alderen 15-18 år. I 2012 startede Søren Dukasku. Navnet er valgt helt bevidst, da han ønsker at de anbragte børn og unge ikke skal være i tvivl om dette, ”Du Ka´ Sgu`” når de atter rejser herfra. 

De første tre år af Dukaskus levetid var målgruppen 16-17årige tidligere anbragte teenagedrenge- og piger, som mere eller mindre var opgivet af systemet. I 2015 indskrev Dukasku den første pige, som blev anbragt på baggrund af æresrelaterede konflikter. Siden 2015 har der været indskrevet flere drenge og piger, som har oplevet konflikter i hjemmet på grund af kulturelle normer og traditioner, som skabte voldsomme konflikter i familien.

De særlige behov for interkulturel forståelse og dilemmaerne omkring forholdet mellem barn og familie, i familier hvor der er æresrelaterede konflikter og vold, gjorde, at Dukasku måtte specialisere sig for at hjælpe pigen bedst muligt.

Derfor har Dukasku i alle årene været, og er fortsat, i tæt dialog med relevante kollegaer på området; Etnisk Konsulentteam, regionale sikkerhedskonsulenter, politi, kommuner, Socialtilsyn, Safehouses og specialiserede krisecentre omkring vores indsatser og faglige tilgange, samt udvikling af vores tilbud. Der er installeret omfattende overvågning og et stærkt krypteret digitalt nøglesystem. Sikkerheden skal skabe trygge rammer for børnenes trivsel, udvikling og den pædagogiske indsats.

Børn og unge som er anbragt på grund af æresrelateret konflikter eller stærk negativ social kontrol er nu blevet målgruppen i Dukasku. Vi arbejder med sociale fællesskaber, relationer og integration. Specielt integration har vi særligt fokus på. For os er det vigtigt, at de unge skaber netværk i nærområdet. F.eks går på en folkeskole eller ungdomsuddannelse i nærheden, og benytter et af de mange fritidstilbud der findes i nærområdet. Ligeledes støtter vi op, hvis den unge ønsker et fritidsjob. Med andre ord - de unge skal ud og opleve verden for at kunne lære at begå sig i den.

Dukasku består af et døgnbemandet opholdssted med pladser til 8 børn og unge i alderen 10-17 år.

Derudover har vi 12 pladser på vores øvrige adresser, godkendt til udslusning, efterværn og midlertidigt botilbud til voksne op til 25 år. Tilbuddet om efterværn er bl.a. udviklet i erkendelse af, og viden om, at unge som forlader hele familien og deres eksisterende netværk har brug for støtte udover det 18 år, for at kunne få en god overgang til voksenliv og selvstændighed. Samtidig med, at de skal lære at forholde sig til egen sikkerhed og til de konflikter der fortsat påvirker dem og familien på tværs af både generationer og landegrænser.

Vores ambition er at være:

  • et trygt sted hvor livet kan leves og læres for vores børn og unge
  • en god arbejdsplads for vores medarbejdere samt -
  • en professionel, kvalificeret og fleksibel samarbejdspartner for sagsbehandlere og de anbringende myndigheder.

Vores fornemmeste opgave er at skabe et trygt og sikkert miljø med mulighed for at udvikle det enkelte barn, og det stræber vi mod med afsæt i vores værdisæt.

Vi vil gerne være familiebaseret institution, et godt opholdssted, der skal være det bedste alternativt til en familie. Vores udgangspunkt er derfor forankret i nogle af de værdier vi ser i hos en familie:

  • Tryghed; Vi gør en indsats for at fastholde en klar struktur med mulighed for individuelle aftaler. Vi vil have et konstant fokus på optimering af de fysiske rammer og sikkerhedsforanstaltningerne. Vi vil gå forrest med en åben og ærlig kommunikation og beslutter og handler på baggrund af viden, erfaringer og faglig dokumentation. Vi arbejder engageret på at opbygge og fastholde tillidsfulde relationer mellem alle som er tilknyttet Dukasku.
  • Sammenhold; Vi arbejder inddragende og inkluderende og bringer ressourcer og potentialer i spil. Vi bakker op om sociale arrangementer, aktiviteter og kolonier som skal styrke sammenholdet og tilhørsforholdet blandt alle på Dukasku. Vi hjælper hinanden og spreder ikke sladder eller rygter i eller udenfor Dukasku.
  • Respekt; Vi taler åbent og ærligt men med respekt for modtagerens perspektiver og udgangspunkt. Vores samarbejde bunder i en forståelse af kvaliteterne i vores forskelle og styrkerne som disse synergier skaber. Vi er loyale over for det, der er besluttet og prioriteret.

Dette, og meget mere, er kernen i Dukasku. Vi ønsker at gøre alt så godt som det er muligt og vi går gerne en ekstra mil for at finde løsninger og kompromiser.