Menu Luk

Dukasku

Dukasku består af et døgnbemandet opholdssted med pladser til 8 børn og unge i alderen 10-17 år godkendt under Servicelovens §§66-107.

Vi har stor erfaring i arbejdet med børn og unge udsat for omsorgssvigt, æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og/eller andre overgreb.

Vi vil gerne være en familiebaseret institution, et godt opholdssted som det bedste alternativ til en familie.

Derfor ser vi det som én af vores fornemmeste opgaver, at skabe et trygt og sikkert miljø med mulighed for at udvikle det enkelte barn. Det stræber vi mod med afsæt i vores værdier; tryghed, sammenhold og respekt.

Foruden opholdsstedet har vi 12 pladser på vores øvrige adresser, godkendt til udslusning, efterværn og midlertidigt botilbud til voksne op til 25 år.

Tilbuddet om efterværn er etableret i erkendelse af, og viden om, at unge som forlader hele familien og deres eksisterende netværk har brug for støtte udover det 18 år, for at kunne få en god overgang til voksenliv og selvstændighed.

Ofte er det ikke nok for at kunne klare en selvstændig tilværelse, at CPR-nummeret siger 18+. Mange unge oplever ensomhed og manglende netværk som store udfordringer, når de skal flytte for sig selv.

Disse udfordringer forsøger vi at støtte de unge i, og vi gør en dyd ud af at pleje og passe det fællesskab som er skabt på Dukasku, mens vi i lige så høj grad støtter de unge i at etablere nye relationer og netværk.