Menu Luk

Målgruppe

En helt særlig målgruppe

Dukasku er et socialpædagogisk opholdsted der gennem flere år har specialiseret sig i det socialpædagogiske arbejde omkring en helt særlig målgruppe: Børn og unge i æresrelaterede konflikter og/eller udsat for negativ social kontrol. Særligt for denne målgruppe er, at de ingen eller meget sparsom kontakt har til familie, netværk og venner. De er ofte underlagt trusler fra deres bagland, har levet et liv uden -eller med meget få rettigheder og nogle har måtte skifte identitet. De har været vant til at skulle navigere mellem 2 kulturer. Dette er faktorer der er medvirkende til, at en stor del af disse unge er traumatiseret i en sådan grad, at deres muligheder for almen indlæring er hindret i større eller mindre omfang. Dertil kommer ofte sproglige og store kulturelle forskelle. Majoriteten af disse unge falder derfor desværre igennem det danske uddannelsessystem.

Gennem vores erfaring i det socialpædagogiske arbejde med denne målgruppe har vi erfaret, at der er mangel på et afklaringsforløb tilrettelagt denne målgruppe. Dukasku har derfor etableret et sådan tilbud. Et afklaringsforløb, hvor det er vigtigt, at vi som undervisere og omsorgspersoner forstår kompleksiteten i målgruppens udfordringer og de bagvedliggende mekanismer i tankegange og handlemønstre.