Menu Luk

Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge mellem 6-17 år

Vi har 8 pladser til unge, efter servicelovens §66, som anbringes udenfor hjemmet. De unge vi har haft boende har ofte været anbragt på grund af stor negativ social kontrol og fysisk, eller psykisk vold i familien. Andre har været anbragt fordi der har været behov for personlig og følelsesmæssig støtte på grund af omsorgssvigt, eller andre overgreb

Ofte ønsker de unge at forlade kontrollen og volden i hjemmet. Men de er ikke forberedt på de indgribende konsekvenser der kan være ved at forlade familien. Vores ambition er at være et trygt sted med omsorgsfulde voksne, hvor livet kan leves og læres.

Dukasku er godkendt til at tilbyde pladser til:

  • Børn og unge med behov for personlig og følelsesmæssig støtte på grund af omsorgssvigt
  • Børn og Unge med behov for personlig og følelsesmæssig støtte på grund af andre overgreb
  • Børn og unge i æresrelaterede konflikter
  • Børn og unge udsat for negativ social kontrol

Efterværn og midlertidigt botilbud til unge voksne

Dukasku har 12 pladser med en fleksibel godkendelse til udslusning, efterværn og midlertidigt botilbud til voksne mellem 18-25 år.

Udslusning og efterværn:

Tilbuddet om efterværn er udviklet i en erkendelse af, og viden om, at mange har brug for støtte udover det 18 år, for at kunne få en god overgang til voksenliv og selvstændighed med egen bolig, uddannelse eller arbejde. Behovet kan være endnu større for den gruppe af unge, som skal have bearbejdet konsekvenserne af vold og trusler i opvæksten, lære at forholde sig til egen sikkerhed og til de konflikter der kan være i det familiære netværk på tværs af både generationer, og landegrænser. Alt dette skal ske samtidig med, at de skal etablere og vedligeholde et sammenhængende ungdoms- og voksenliv med uddannelse og arbejde.

Midlertidigt botilbud til unge voksne:

Dukasku tilbyder midlertidigt ophold til voksne som har særlige sociale problemer jf. Lov om Social Service §107.  Det kan f.eks. være i sager hvor langvarigt pres og negativ social kontrol, som bunder i en æresrelateret konflikt, har påvirket borgeren i en sådan en grad, der kan betegnes som ”særlige sociale problemer”.  Formålet med det midlertidige ophold på Dukasku vil være at minimere fremtidig risiko for æresrelateret vold og pres, samt (gen)etablering af selvstændig tilværelse.

 

Takster for anbringelse og efterværn findes på tilbudsportalen, eller oplyses ved henvendelse. Der er mulighed for at aftale særlige individuelle forhold omkring indsatser eller særlige støttebehov.