Dukasku

– et trygt og sikkert botilbud

Botilbud med speciale i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Dukasku er et trygt og sikkert bosted for piger og drenge i alderen 6 til 23 år, som er udsat for vold i nære relationer, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Piger og drenge, der selv ønsker at bryde med den kontrol og vold, de er udsat for.

Vores målgruppe er i kortere eller længere perioder nødsaget til at bryde kontakten med familie og venner. Hos Dukasku får de mulighed for at starte på en frisk og skabe et liv, hvor de kan vokse op og udvikle sig i et trygt og sikkert miljø.

Dukasku er et botilbud med i alt 28 pladser fordelt i seks huse, alle beliggende i gåafstand til hinanden.
De seks huse er målrettet hver deres aldersgruppe og udviklingstrin. Dette giver os mulighed for at tilbyde et sammenhængende og trygt forløb, målrettet den enkelte beboers behov for sikkerhed og støtte.

Vi er et godkendt Børne- og Ungehjem, der drives som opholdssted efter Barnets Lov §43 stk. 1, nr. 6 og stk. 3 samt Servicelovens §107. Socialtilsyn Øst er tilsynsførende.

Afklaringen

Den primære Indgang til Dukasku, hvor
der er to pladser til akutanbringelse
med afklaringsforløb.

Basen

Botilbud med otte pladser
for børn og unge
mellem 6 og 17 år.

Broen

Tre fleksible pladser, der fungerer
som overgang til vores andre afdelinger,
for unge i alderen 16 til 20 år.

Kollektivet

Bofællesskab med seks pladser
for unge mellem
16 og 23 år.

BoSelv

Botilbud og efterværn med ni fleksible pladser i selvstændige lejligheder
for unge mellem 16 og 23 år.

Dukasku – som en familie med sunde relationer

Dukaskus beboere har brug for tryghed, omsorg og tillidsfulde relationer til voksne. De er splittet mellem familiens forventninger og deres egne håb og drømme for livet. Deres følelser af skyld og skam, og af ikke at høre til noget sted er dominerende.

Dukasku ønsker at være det trygge fundament, hvorfra de kan udvikle deres egen identitet og blive selvstændige unge mennesker. Derfor ønsker vi at skabe en kultur, der minder om en familie med sunde relationer, hvor vi anerkender, støtter og passer på hinanden. Vores kultur og værdisæt bygger på et ønske om at være:

Et godt opholdssted, der opbygger selvstændige og ansvarlige unge mennesker.
En god arbejdsplads for fagligt dygtige, passionerede og omsorgsfulde medarbejdere.
En god samarbejdspartner, der bidrager til at sætte retningen inden for vores specialistområde.

Vores medarbejdere er specialiseret i at arbejde med børn og unge der er udsat for æresrelaterede konflikter, vold og negativ social kontrol i de nære relationer.

For at give beboernes udvikling og selvstændiggørelse, samt vores pædagogiske arbejde, de bedst mulige betingelser, er det vigtigt, at vores beboere kan føle sig trygge og sikre. Derfor har vi installeret overvågning og et krypteret digitalt nøglesystem i alle vores afdelinger.

Scroll to Top