Om os

Erfaren samarbejdspartner med speciale i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Dukasku er et privat, socialpædagogisk bosted for piger og drenge i alderen 6 til 23 år. Vi har 28 pladser fordelt på seks matrikler, alle beliggende i gåafstand fra hinanden. Vi er et godkendt Børne- og Ungehjem, der drives som opholdssted efter Barnets Lov §43 stk. 1, nr. 6 og stk. 3 samt Servicelovens §107.

Vi blev etableret i 2012 og siden 2015 har vi specialiseret os i at arbejde med børn og unge, som anbringes på baggrund af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vi besidder derfor en bred viden om de komplekse udfordringer, der følger med disse anbringelser.

Dukasku modtager børn og unge, der ønsker at bryde med den vold og kontrol, som de er udsat for fra deres nærmeste omsorgspersoner. Omsorgspersoner som ofte selv er underlagt et enormt pres fra familie og netværk.

En vigtig del af vores arbejde i Dukasku er at skabe sociale fællesskaber, etablere relationer og fremme integration.

Vi har især fokus på integrationen og støtter og motiverer vores beboere til at opbygge netværk i nærområdet.

Det kan de fx gøre ved at gå på en folkeskole eller ungdomsuddannelse i nærheden og ved at benytte sig af lokale fritidstilbud.

Vi støtter dem ligeledes i at søge et fritidsjob, når de bliver gamle nok til det. Med andre ord – vi støtter og motiverer vores unge beboere til at udforske verden og lære at begå sig i den.

Botilbud med fokus på udvikling af selvstændige unge individer

I begyndelsen var Dukaskus primære målgruppe tidligere anbragte unge i alderen 16 til 17 år, der mere eller mindre var overladt til sig selv. I 2015 modtog vi den første pige, der blev anbragt på grund af æresrelaterede konflikter, og dette blev startskuddet til en ændring af vores målgruppe samt en specialisering inden for området. Det kræver en særlig interkulturel forståelse for dilemmaerne og kompleksiteten i forholdet mellem børn og deres familie, i familier med æresrelaterede konflikter, vold og negativ social kontrol.

Det er vores vision at fremme udviklingen af selvstændige unge mennesker, der er i stand til at påtage sig ansvaret for deres eget liv og blive integrerede borgere i et moderne, demokratisk samfund.

Det gør vi ved at skabe rammerne for et trygt og sikkert hjem, hvor vi gennem læring og demokratisk dannelse giver Dukaskus beboere mulighed for at tilegne sig viden om egen krop og rettigheder i et samfund som Danmark.

Vi skaber plads til, at vores beboere kan udvikle selvstændige holdninger til deres eget liv.

Vi støtter og motiverer alle vores beboere til at gennemføre en uddannelse med det formål at udvikle sig selv og bliver velintegrerede selvstændige individer, der bidrager positivt til samfundet.

Sikkerhed og tryghed som grundlæggende prioritet

Fysisk sikkerhed er af afgørende betydning for følelsen af fundamental tryghed hos den enkelte beboer.

Derfor har vi implementeret forskellige sikkerhedsprocedurer, der træder i kraft allerede under visitationen og følger dem gennem hele deres anbringelse.

Dette er essentielt for at skabe størst mulig sikkerhed omkring vores beboere og give dem mulighed for at frigøre sig fra familiens og netværkets vold og kontrol, som ofte er præget af hierarkiske, alders- og kønsbestemte opdragelsesmønstre.

Dukasku – sunde relationer og stærke værdier

Dukasku ejes af Søren Berth Petersen og hans kone Kari Petersen, som har været en del af bostedet siden 2013.

Da Søren etablerede Dukasku i 2012, var det med en klart defineret målsætning om, at anbragte børn og unge skulle opnå følelsen af ”Du Ka´ Sgu” inden de forlod bostedet igen. Denne målsætning er fortsat hjørnestenen og drivkraften i vores hverdag og i udviklingen af Dukasku.

I Dukasku respekterer og anerkender vi de børn og unge, der har truffet en svær beslutning og befinder sig på et meget sårbart sted i deres liv. Vi påtager os naturligvis altid vores faglige ansvar og træffer beslutninger baseret på vores viden, erfaring og faglige dokumentation.

Vores beboere har brug for tryghed, omsorg og tillidsfulde relationer til voksne. Derfor ønsker vi at skabe en kultur, der minder om en familie med sunde relationer, hvor vi anerkender, støtter og passer på hinanden. Vores kultur og værdisæt bygger på et ønske om at være:

Et godt opholdssted der opbygger selvstændige og ansvarlige unge mennesker.
En god arbejdsplads for fagligt dygtige, passionerede og omsorgsfulde medarbejdere.
En god samarbejdspartner der bidrager til at sætte retningen inden for vores specialistområde.

Vores værdier

Tryghed

Tryghed hos os handler om, at skabe fysisk og psykisk sikkerhed og frihed for vores beboere til, at de kan leve et så frit og udviklende børne- og ungdomsliv som muligt. Vores beboere skal have en fundamental følelse af sikkerhed og deres sikkerhed har første prioritet i alt hvad vi foretager os.

Mangfoldighed

Vi møder alle med et åbent mindset – en naturlig nysgerrighed og interesse for hinanden. Vi ønsker et fordomsfrit miljø, med gensidig respekt. Vi er engagerede og nærværende overfor både beboere og kollegaer.

Selvstændighed

Vores beboere befinder sig i en svær frigørelsesproces. De skal guides og trænes i at tænke, føle og handle ud fra egne ønsker og have selvstændige holdninger, dette med respekt for fællesskabet.

Scroll to Top