Vores Botilbud

Akutanbringelse – Bosted – Efterværn

Dukasku – anbringelse uden for hjemmet i trygge og udviklende rammer

I Dukasku er vi specialiseret i at arbejde med børn, unge og voksne, der er udsat for vold i nære relationer, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vi har stor forståelse for, at der ofte er tale om komplekse og akutte sager i det interkulturelle sociale felt.

Vores primære målgruppe er børn og unge i alderen 6-23 år, som har behov for at komme i

sikkerhed, og modtage hjælp til at bearbejde traumatiske oplevelser som vold, ekstrem kontrol, genopdragelsesrejser, trusler om drab og tvangsægteskaber.

Vores botilbud består af seks afdelinger med i alt 28 pladser, hvoraf otte pladser er på vores bosted for børn og unge mellem 6 og 17 år, 18 pladser er udslusnings- og efterværnspladser til unge mellem

16 og 23 år, og de sidste to pladser er til akut anbringelse med afklaringsforløb.

Dukasku er ikke en sikret institution, men det er vigtigt, at vores beboere føler, de er i sikkerhed. Derfor har vi etableret flere sikkerhedsforanstaltninger, som fx videoovervågning på alle matrikler, overfaldsalarmer samt krypteret nøglesystem. Vores beboere har også beskyttet adresse.

Afklaringen

Den primære Indgang til Dukasku, hvor
der er to pladser til akutanbringelse
med afklaringsforløb.

Basen

Botilbud med otte pladser for
børn og unge
mellem 6 og 17 år.

Broen

Tre fleksible pladser, der fungerer som overgang til vores andre afdelinger,
for unge i alderen 16 til 20 år.

Kollektivet

Bofællesskab med seks pladser
for unge mellem
16 og 23 år.

BoSelv

Botilbud og efterværn med ni fleksible pladser i selvstændige lejligheder
for unge mellem 18 og 23 år.

Narrativ, anerkendende og traumebevidst pædagogisk tilgang styrker og udvikler Dukaskus beboere

Personalet i Dukasku udgør et erfarent og dedikeret team, bestående af både kvinder og mænd i forskellige aldre og med forskellig kulturel baggrund. Vi brænder for at skabe et trygt og støttende miljø, hvor vores beboere kan udvikle sig, skabe deres eget liv og finde vej til en lysere fremtid.

Dukaskus beboere har været udsat for forskellige former for vold, udskamning af den nære familie, flugt fra krig, opdragelsesrejser og trusler om drab, hvilket har traumatiseret dem. De har truffet et meget svært og modigt valg om at forlade deres familie for at undslippe de trusler, vold, kontrol og anklager om ærekrænkelse de er udsat for.

Vores pædagogiske fundament er baseret på narrativ pædagogik i en traumebevidst og anerkendende relation. Den traumebevidste tilgang betyder, at vores medarbejdere har forståelse for traumernes effekt på individet, de kan derfor genkende potentielle traumereaktioner og derved aktivt undgå re-traumatisering.

Det er afgørende for os at skabe forbindelse mellem beboernes fortid i familiens kontrol og den nye fremtid den enkelte selv ønsker. Vi arbejder målrettet på at hjælpe vores beboere med at skabe en ny fortælling baseret på deres egne ressourcer, så de opnår følelsen af tryghed, kontrol og det at have indflydelse på deres eget liv.

Selvom der ofte er genkendelige træk i vores beboeres historier, så er hver historie unik, og det er altid vores tilgang. Vi møder hver beboer som den individuelle person, de er.

Vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, hvor vi sammen med beboeren afholder udviklingssamtaler for at identificere, hvilke mål der skal arbejdes på. Vores mål er at sikre, at den enkelte beboer bliver bedst muligt rustet til at tage ansvar for eget liv, når de en dag forlader Dukasku.

Samarbejde og anerkendte metoder skaber resultater

I Dukasku er vi løbende i dialog og samarbejder med kommuner og myndigheder i hver enkelt sag. Dette sikrer, at vi giver den bedst mulige støtte til barnet/den unge og eventuelt familien.

Vi anvender Social- og Boligstyrelsens anerkendte metode, ’Signs of Safety’ (SOS), både i samtaler med beboerne og til faglig sparring i vores personalegruppe. Denne metode benytter vi også i vores opfølgningsmøder med anbringende myndigheder, da de fleste sagsbehandlere er bekendt med metoden. Dette skaber bedre

sammenhæng, når beboer, personale og sagsbehandler kender og bruger den samme metode til daglig målsætning og opfølgning på beboerens handleplan med den anbringende myndighed.

I Dukasku har vi et stort fokus på at holde os opdateret og tage relevant videreuddannelse. Flere af vores medarbejdere har en pædagogisk diplomuddannelse i ’pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol’, og endnu flere er

uddannet i at arbejde med risikovurderingsværktøjet PATRIARK.

Vi prioriterer ligeledes at deltage i vores samarbejdspartneres konferencer og netværksmøder samt at opretholde gode relationer og dialoger med relevante kollegaer hos fx Etnisk Konsulent Team, De Regionale Sikkerhedskonsulenter, Politi, Kommuner, Socialtilsyn, Safehouses og specialiserede krisecentre. Dette er essentielt for vores indsatser og faglige tilgange, samt den fortsatte udvikling af vores tilbud.

I Dukasku er vi løbende i dialog og samarbejder med kommuner og myndigheder i hver enkelt sag. Dette sikrer, at vi giver den bedst mulige støtte til barnet/den unge og eventuelt familien.

Vi anvender Social- og Boligstyrelsens anerkendte metode, ’Signs of Safety’ (SOS), både i samtaler med beboerne og til faglig sparring i vores personalegruppe. Denne metode benytter vi også i vores opfølgningsmøder med anbringende myndigheder, da de fleste sagsbehandlere er bekendt med metoden. Dette skaber bedre sammenhæng, når beboer, personale og sagsbehandler kender og bruger den samme metode til daglig målsætning og opfølgning på beboerens handleplan med den anbringende myndighed.

I Dukasku har vi et stort fokus på at holde os opdateret og tage relevant videreuddannelse. Flere af vores medarbejdere har en pædagogisk diplomuddannelse i ’pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol’, og endnu flere er uddannet i at arbejde med risikovurderingsværktøjet PATRIARK.

Vi prioriterer ligeledes at deltage i vores samarbejdspartneres konferencer og netværksmøder samt at opretholde gode relationer og dialoger med relevante kollegaer hos fx Etnisk Konsulent Team, De Regionale Sikkerhedskonsulenter, Politi, Kommuner, Socialtilsyn, Safehouses og specialiserede krisecentre. Dette er essentielt for vores indsatser og faglige tilgange, samt den fortsatte udvikling af vores tilbud.

Scroll to Top