Afklaringen

En god start på en anbringelse uden for hjemmet

Afklaringen er den primære indgang til Dukasku. Her har vi to pladser til akutanbringelser med afklaringsforløb.

En akutanbringelse og et afklaringsforløb i Dukasku kan i langt de fleste tilfælde arrangeres og sættes i værk i løbet af få timer, hvorefter der vil være personale omkring barnet/den unge døgnet rundt.

Den akutte fase er en voldsom og stressfyldt oplevelse, hvor der er meget på spil for den enkelte. De har valgt familien fra, har ingen kontakt med deres venner, skal vælge et nyt kaldenavn, lukke

deres telefon helt ned og befinde sig et fremmed sted blandt fremmede voksne.

Dertil skal barnet/den unge, inden for den første uge, igennem samtaler med personalet i Dukasku, en myndighedsrådgiver, en advokat og ofte også politiet samt deltage i et børn- og ungeudvalgsmøde, hvor de er meget bekymrede for at møde deres forældre.

For os i Dukasku handler det derfor først og fremmest om at få beboeren i sikkerhed og skabe ro og tryghed omkring barnet/den unge. Dernæst

er hovedformålet med et afklaringsforløb i Dukasku at afdække om, vi er det rette tilbud.

Det aktuelle trusselsniveau skal afdækkes, og det er afgørende, at vi kan opretholde et sikkert miljø omkring allerede anbragte beboere. Forud for børne- ungeudvalgsmødet, og inden for de første syv dage, fremsender vi, med udgangspunkt i elementerne i risikovurderingsværktøjet PATRIARK, en faglig status til den anbringende myndighed.

Efter afklaringsforløbet flytter den nye beboer ind på Basen, i Kollektivet eller i BoSelv, eller videre til et andet botilbud, hvis det vurderes, at Dukasku ikke er det rette tilbud.

Afklaringen er den primære indgang til Dukasku. Her har vi to pladser til akutanbringelser med afklaringsforløb.

En akutanbringelse og et afklaringsforløb i Dukasku kan i langt de fleste tilfælde arrangeres og sættes i værk i løbet af få timer, hvorefter der vil være personale omkring barnet/den unge døgnet rundt.

Den akutte fase er en voldsom og stressfyldt oplevelse, hvor der er meget på spil for den enkelte. De har valgt familien fra, har ingen kontakt med deres venner, skal vælge et nyt kaldenavn, lukke deres telefon helt ned og befinde sig et fremmed sted blandt fremmede voksne.

Dertil skal barnet/den unge, inden for den første uge, igennem samtaler med personalet i Dukasku, en myndighedsrådgiver, en advokat og ofte også politiet samt deltage i et børn- og ungeudvalgsmøde, hvor de er meget bekymrede for at møde deres forældre.

For os i Dukasku handler det derfor først og fremmest om at få beboeren i sikkerhed og skabe ro og tryghed omkring barnet/den unge. Dernæst er hovedformålet med et afklaringsforløb i Dukasku at afdække om, vi er det rette tilbud.

Det aktuelle trusselsniveau skal afdækkes, og det er afgørende, at vi kan opretholde et sikkert miljø omkring allerede anbragte beboere. Forud for børne- ungeudvalgsmødet, og inden for de første syv dage, fremsender vi, med udgangspunkt i elementerne i risikovurderingsværktøjet PATRIARK, en faglig status til den anbringende myndighed.

Efter afklaringsforløbet flytter den nye beboer ind på Basen, i Kollektivet eller i BoSelv, eller videre til et andet botilbud, hvis det vurderes, at Dukasku ikke er det rette tilbud.

Afklaringen – praktiske oplysninger

Takster

Kontakt venligt vores visitation på

tlf. 7196 0669

for en dialog om vores ydelser og takster.

Husorden

For at sikre den bedst mulige afklaring har vi udarbejdet et program, som gennemgås ved indskrivningen sammen med vores sikkerhedsprocedurer.

Af hensyn til sikkerheden er det ikke tilladt at medbringe egen telefon, og evt. personlige ejendele vil blive undersøgt for sporingsenheder inden ankomsten til Dukasku.

Som hovedregel kan man ikke modtage besøg, mens man bor på Afklaringen. Dette er for at skabe mest mulig ro om situationen, og fordi en væsentlig faktor i vores arbejde netop er at skabe overblik over eventuelle trusler og graden heraf fra den enkeltes familie og netværk.

Scroll to Top