Bliv en del af Dukasku

Et bosted og en arbejdsplads i konstant bevægelse og udvikling

Dukasku er et trygt og sikkert bosted med 28 pladser for piger og drenge i alderen 6 til 23 år. Vi er specialiseret i at arbejde med børn, unge og voksne, som er udsat for vold i nære relationer, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Vores kultur og værdisæt bygger på at være det bedste opholdssted for vores beboere og samtidig være en god arbejdsplads for vores fagligt dygtige, passionerede og omsorgsfulde medarbejdere. Kunne du tænke dig at blive en del af vores team, så hører vi gerne fra dig.

Pædagogisk Medarbejder

Botilbuddet Dukasku søger pædagogiske medarbejdere med høj faglighed og erfaring indenfor det socialpædagogiske område.

Brænder du for at hjælpe sårbare unge mellem 6 og 23 år videre i deres liv, efter de har været udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol?

I Dukasku søger vi lige nu medarbejdere med pædagogisk eller anden relevant baggrund.

Vores beboere er sikkerhedsanbragt, og har som regel brudt med både familie og venner. De står derfor helt alene og skal hjælpes videre i et godt ungdomsliv, med hensyntagen til den sikkerhed, der skal være for at beskytte dem. Vores beboere er normaltbegavede unge, men de er traumatiserede og har psykosociale udfordringer.

I Dukasku har vi høje faglige ambitioner for vores indsats, og har brug for flere kolleger for at nå vores mål.

Vi tilbyder dig:
• Et utroligt spændende job, hvor du har stor mulighed for at udvikle din faglighed.
• Personalegoder i form af Sundhedsforsikring.
• Et job med skiftende arbejdstider, vagter op til 14 timer ad gangen samt aften og weekendarbejde. Du arbejder hver 3. weekend, og har en mødeplan i et fast 6 ugers rul. Du skal regne med at skulle arbejde på et par helligdage og i højtider i løbet af et år.

Hvem er du:
• Du har en pædagogisk eller anden relevant baggrund.
• Du har måske erfaring med målgruppen – dette er dog ikke et krav, da vi ellers giver dig den nødvendige viden og efteruddannelse.
• Du har en professionel tilgang, og er god til at dokumentere din faglighed i journalnotater og statusbeskrivelser.
• Du kan handle selvstændigt og være en troværdig støtte for de unge.
• Du er meget respektfuld og tydelig i din kommunikation.
• Du er empatisk, nærværende og god til at opbygge tillidsfulde relationer.
• Du er stabil og er psykisk robust.
• Du er omstillingsparat, og kan trives i at hverdagen ikke altid er forudsigelig.
• Du er afstemt med at arbejde lange vagter og i weekender, gengæld har du uger med op til 5 fridage.

Dukasku er en familie med sunde relationer
I Dukasku har vi specialiseret os i at arbejde med unge, der er udsat for Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vores primære målgruppe er børn og unge i alderen 6-23 år.

Vi har et botilbud med i alt 26 pladser, hvoraf de otte pladser er på vores bosted for børn og unge mellem 6 og 17 år. Derudover har vi 12 udslusnings- og efterværnspladser til unge mellem 15 og 25 år. Dertil har vi pr. 1. maj 2023 oprettet et hus med seks pladser målrettet unge mellem 16 og 23 år – det er her, du kommer til at være primært tilknyttet. Vi har dertil en akutafdeling med to pladser, hvor vi håndterer akut-anbringelser.

I Dukasku arbejder vi målrettet for at tilbyde den bedst mulige ramme om en anbringelse uden for hjemmet.

Vores beboere har brug for tryghed, omsorg og tillidsfulde relationer til voksne. Derfor ønsker vi at skabe en kultur, der minder om en familie med sunde relationer, hvor vi anerkender, støtter og passer på hinanden. Vores kultur og værdisæt bygger på et ønske om at være:

• Et godt opholdssted, der opbygger selvstændige og ansvarlige unge mennesker.
• En god arbejdsplads for fagligt dygtige, passionerede og omsorgsfulde medarbejdere.
• En god samarbejdspartner, der bidrager til at sætte retningen inden for vores specialistområde.

Er du interesseret?
Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid og med jobstart hurtigst muligt.
Arbejdssted er på Midtsjælland.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Kathrin Jubt på telefon 52116239. Kathrin holder ferie uge 29-31.

Send din ansøgning og CV til: kathrin@dukasku.dk senest d. 5. august.

Dukasku er et privatejet botilbud. Der gælder ingen overenskomst for ansættelsen.
Lønnen tager udgangspunkt i SL´s løntrin for basisstillinger for pædagogisk personale ved døgninstitutioner.

Fast nattevagt

Botilbuddet Dukasku søger en fast nattevagt til vores afdeling for 16-23-årige – gerne med erfaring inden for det socialpædagogiske område.

Brænder du for at hjælpe sårbare unge mellem 6 og 23 år videre i deres liv, efter de har været udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol?

I Dukasku søger vi lige nu en nattevagt med pædagogisk eller anden relevant baggrund, til at indgå i vores team. Du bliver en del af et 8 mands team, hvor I er to nattevagter, som kører på skift hver 2. uge.

Vores beboere er sikkerhedsanbragt, og har som regel brudt med både familie og venner. De står derfor helt alene og skal hjælpes videre i et godt ungdomsliv, med hensyntagen til den sikkerhed, der skal være for at beskytte dem. Vores beboere er normaltbegavede unge, men de er traumatiserede og har psykosociale udfordringer.

I Dukasku har vi høje faglige ambitioner for vores indsats, og har brug for flere kolleger for at nå vores mål.

Vi tilbyder dig:
• Et utroligt spændende job.
• Fast vagtplan og gode kolleger.
• Personalegoder i form af Sundhedsforsikring.
Hvem er du:
• Du har en pædagogisk eller anden relevant baggrund.
• Du har måske erfaring med målgruppen – dette er dog ikke et krav, da vi ellers giver dig den nødvendige viden og efteruddannelse.
• Du har en professionel tilgang, og er god til at dokumentere dit arbejde i journalnotater.
• Du kan handle selvstændigt og være en troværdig støtte for de unge.
• Du er meget respektfuld og tydelig i din kommunikation.
• Du er empatisk, nærværende og god til at opbygge tillidsfulde relationer.
• Du er stabil, rolig af sind og er psykisk robust.
• Du er omstillingsparat, og kan trives i at hverdagen ikke altid er forudsigelig.

Dukasku er en familie med sunde relationer
I Dukasku har vi specialiseret os i at arbejde med unge, der er udsat for Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vores primære målgruppe er børn og unge i alderen 6-23 år.

Vi har et botilbud med i alt 26 pladser, hvoraf de otte pladser er på vores bosted for børn og unge mellem 6 og 17 år. Derudover har vi 12 udslusnings- og efterværnspladser til unge mellem 15 og 25 år. Dertil har vi pr. 1. maj 2023 oprettet et hus med seks pladser målrettet unge mellem 16 og 23 år – det er her du kommer til at være primært tilknyttet. Vi har dertil en akutafdeling med to pladser, hvor vi håndterer akut-anbringelser.

I Dukasku arbejder vi målrettet for at tilbyde den bedst mulige ramme om en anbringelse uden for hjemmet.

Vores beboere har brug for tryghed, omsorg og tillidsfulde relationer til voksne. Derfor ønsker vi at skabe en kultur, der minder om en familie med sunde relationer, hvor vi anerkender, støtter og passer på hinanden. Vores kultur og værdisæt bygger på et ønske om at være:
• Et godt opholdssted, der opbygger selvstændige og ansvarlige unge mennesker.
• En god arbejdsplads for fagligt dygtige, passionerede og omsorgsfulde medarbejdere.
• En god samarbejdspartner, der bidrager til at sætte retningen inden for vores specialistområde.

Er du interesseret?
Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid og med jobstart hurtigst muligt.
Arbejdssted er Midtsjælland.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Kathrin Jubt på telefon 52116239. Kathrin holder ferie uge 29-31.

Send din ansøgning og CV til: kathrin@dukasku.dk senest d. 4. august 2024.

Dukasku er et privatejet botilbud. Der gælder ingen overenskomst for ansættelsen.
Lønnen tager udgangspunkt i SL´s løntrin for basisstillinger for pædagogisk personale ved døgninstitutioner.

Uopfordret ansøgning

I Dukasku forventer vi, at vores medarbejdere:
– Møder kollegaer og beboere med et smil
– Er proaktiv i relationsdannelsen til vores beboere
– Har socialpædagogisk erfaring med anbragte børn og unge
– Har erfaring med traumebevidst tilgang eller er nysgerrig på at tilegne dig viden herom
– Vægter værdier som ligestilling og frihedsrettigheder højt
– Er ærlig og åben om både succeser og udfordringer

Som ansat i Dukasku bliver du mødt af følgende vilkår:
– Vagter af 10-14 timers varighed i dag og aftentimer
– Arbejde hver 3. weekend

Drypvise belastninger som:
– frustrerede og afvisende beboere
– sygdom
– øget arbejdspres
– sekundær traumatisering
– akutopgaver
– struktur og gode intentioner som ikke altid holder
 
Virkeligheden er også, at du:
– Mødes af de samme beboere, som er både modige og imødekommende
– Tilbydes faglige og sociale personalearrangementer
– Får supervision hver 6. uge
– Modtager kollegial og ledelsesmæssig sparring
– Får mulighed for mental restitution
– Har indflydelse på din egen arbejdsdag
– Bliver en del af en humoristisk medarbejdergruppe
– Har 6 ugers ferie
– Har sundhedsforsikring

Kan du se dig selv under ovenstående vilkår og virkelighed, så modtager vi meget gerne et motiveret CV, der beskriver hvorfor vi skal ansætte netop dig. Du kan sende den til job@dukasku.dk

Hvis du ikke søger en bestemt stilling, vil dit CV blive evalueret, lagt i vores arkiv og taget i betragtning til fremtidige stillinger. Dog vil vi jf. persondataforordningen opbevare din ansøgning i max 6 mdr.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Scroll to Top