Kollektivet

Botilbud med motiverende udvikling af selvstændighed

Kollektivet er et bofællesskab, hvor seks unge i alderen 16 til 23 år, arbejder med deres selvstændiggørelse. Vi tilbyder målrettet og understøttende bo-træning, så de er bedre rustet til at klare sig selv og håndtere livet i deres egen lejlighed i vores BoSelv afdeling, hvor der er mindre tæt personaletilknytning.

Selvom Kollektivet er døgnbemandet, er det en forudsætning for at kunne bo her, at beboeren føler sig tryg og kan agere hensigtsmæssigt, hvis personalet kortvarigt forlader stedet. Dette kan blive aktuelt i tilfælde af akut opståede situationer i en af vores andre afdelinger.

De unge, der bor i Kollektivet, flytter typisk direkte ind her. Det er dog også muligt, at unge fra Broen, der har brug for lidt ekstra bo-træning i et fællesskabsmiljø, kan have et kortere ophold her.

For at bo i Kollektivet skal man enten være under uddannelse eller i arbejde. Vi støtter og motiverer vores beboere igennem hele deres skole-, uddannelses- og arbejdsliv, og vi opfordrer dem til at have fritidsaktiviteter og fritidsjob.

Målet er, at Kollektivet opfattes som et trygt og sikkert hjem, hvor vi hjælper og støtter vores beboere i at skabe nye og positive fortællinger om sig selv og verden omkring dem. Vi motiverer og

støtter dem i deres proces mod frigørelse og selvstændighed samt guider dem i den svære proces, der handler om deres fremtidige kontakt og relation til familien. Vi hjælper dem med at opbygge nye sociale relationer baseret på deres individuelle udviklingsniveau. Vi støtter op omkring deres skolegang, uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter, og vi deltager i skole-/hjemsamtaler samt klassearrangementer.

Miljøet i Kollektivet er familiært med fællesspisning, hygge og forskellige aktiviteter. Kollektivet fungerer også som samlingssted for beboerne i de selvstændige lejligheder i vores BoSelv afdeling.

Der er installeret overvågningskamera uden for Kollektivet, dette for at skabe tryghed og sikkerhed omkring beboerne.

Kollektivet er et bofællesskab, hvor seks unge i alderen 16 til 23 år, arbejder med deres selvstændiggørelse. Vi tilbyder målrettet og understøttende bo-træning, så de er bedre rustet til at klare sig selv og håndtere livet i deres egen lejlighed i vores BoSelv afdeling, hvor der er mindre tæt personaletilknytning.

Selvom Kollektivet er døgnbemandet, er det en forudsætning for at kunne bo her, at beboeren føler sig tryg og kan agere hensigtsmæssigt, hvis personalet kortvarigt forlader stedet. Dette kan blive aktuelt i tilfælde af akut opståede situationer i en af vores andre afdelinger.

De unge, der bor i Kollektivet, flytter typisk direkte ind her. Det er dog også muligt, at unge fra Broen, der har brug for lidt ekstra bo-træning i et fællesskabsmiljø, kan have et kortere ophold her.

For at bo i Kollektivet skal man enten være under uddannelse eller i arbejde. Vi støtter og motiverer vores beboere igennem hele deres skole-, uddannelses- og arbejdsliv, og vi opfordrer dem til at have fritidsaktiviteter og fritidsjob.

Målet er, at Kollektivet opfattes som et trygt og sikkert hjem, hvor vi hjælper og støtter vores beboere i at skabe nye og positive fortællinger om sig selv og verden omkring dem. Vi motiverer og støtter dem i deres proces mod frigørelse og selvstændighed samt guider dem i den svære proces, der handler om deres fremtidige kontakt og relation til familien. Vi hjælper dem med at opbygge nye sociale relationer baseret på deres individuelle udviklingsniveau. Vi støtter op omkring deres skolegang, uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter, og vi deltager i skole-/hjemsamtaler samt klassearrangementer.

Miljøet i Kollektivet er familiært med fællesspisning, hygge og forskellige aktiviteter. Kollektivet fungerer også som samlingssted for beboerne i de selvstændige lejligheder i vores BoSelv afdeling.

Der er installeret overvågningskamera uden for Kollektivet, dette for at skabe tryghed og sikkerhed omkring beboerne.

Kollektivet – praktiske oplysninger

Kollektivet

Der er 6 pladser for unge i alderen 16-23 år.
 
Der er installeret overvågningskamera udenfor Kollektivet, dette for at skabe tryghed og sikkerhed omkring beboerne

Takster

Kontakt venligt vores visitation på

tlf. 7196 0669

for en dialog om vores ydelser og takster.

Husorden

Kollektivet er et hus for unge voksne mellem 16-23 år, hvor vi som en del af bo-træningen samarbejder og hjælper hinanden med de pligter der er i forbindelse med at bo i et hus. Alle beboere har fx en maddag og en rengøringsdag hver uge.

For at bo i Kollektivet er det en forudsætning, at man er i beskæftigelse, enten ved at man er under uddannelse eller har et arbejde. Derfor har vi også i fællesskab besluttet nogle faste rammer, såsom at der skal være ro i huset fra kl. 22 på hverdage og kl. 23 i weekenden. I Kollektivet vægter vi fællesskabet højt, derfor spiser vi aftensmad sammen hver dag kl. 18.

Vi holder beboermøde en gang om måneden, hvor alle har mulighed for at tage emner op angående regler, rammer og trivsel, og drøfte forskellige ting der går godt eller ting som godt kunne blive bedre. Formålet med møderne er at give beboerne medindflydelse og mulighed for at påvirke hverdagen, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for deres hjem på Dukasku.

Skal man have besøg eller ud og besøge nogen, så er der nogle sikkerhedshensyn, som man skal kende og overholde. Disse bliver gennemgået ved indflytning.

Scroll to Top