BoSelv

§107 og Ungestøtte i egen bolig

Dukasku tilbyder ni BoSelv pladser i selvstændige lejligheder til unge mellem 16 og 23 år. Pladserne i BoSelv er godkendt til anbringelse efter Barnets Lov §43 stk. 1, nr. 6 og stk. 3 med mulighed for efterfølgende Ungestøtte samt efter Servicelovens §107 om midlertidigt botilbud til voksne.

I Dukaskus tilbud om Ungestøtte og §107 tilbud – i daglig tale Dukaskus ’BoSelv’ afdeling – har beboerne adgang til personalestøtte 24 timer i døgnet, 365 dage om

året. Vi kan derfor meget hurtigt træde til, hvis en beboer har brug for det eller deres sikkerhed er truet.

Vores BoSelv afdeling er målrettet unge, som er parat til at bo under selvstændige forhold, men stadig har behov for støtte og vejledning fra fagligt personale, der besøger dem i deres hjem.

Beboerne i denne afdeling modtager støtte til bo-træning, uddannelse, lektiehjælp, fritidsjob og fritidsaktiviteter. Derudover prioriterer vi, at støtte og vejlede de unge i forhold til det familiære kulturelle pres, som de kan være udsat for fra deres familie og nære relationer.

De unge, der bor i BoSelv, har også mulighed for at deltage i fællesspisning og andre aktiviteter i Kollektivet.

Dukasku tilbyder ni BoSelv pladser i selvstændige lejligheder til unge mellem 16 og 23 år. Pladserne i BoSelv er godkendt til anbringelse efter §66 med efterværn og efter §107 midlertidigt botilbud til voksne.

I Dukaskus efterværn og §107 tilbud – i daglig tale Dukaskus ’BoSelv’ afdeling – har beboerne adgang til personalestøtte 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi kan derfor meget hurtigt træde til, hvis en beboer har brug for det eller deres sikkerhed er truet.

Vores BoSelv afdeling er målrettet unge, som er parat til at bo under selvstændige forhold, men stadig har behov for støtte og vejledning fra fagligt personale, der besøger dem i deres hjem.

Beboerne i denne afdeling modtager støtte til bo-træning, uddannelse, lektiehjælp, fritidsjob og fritidsaktiviteter. Derudover prioriterer vi, at støtte og vejlede de unge i forhold til det familiære kulturelle pres, som de kan være udsat for fra deres familie og nære relationer.

De unge, der bor i BoSelv, har også mulighed for at deltage i fællesspisning og andre aktiviteter i Kollektivet.

BoSelv – praktiske oplysninger

BoSelv

Der er 9 pladser for unge i alderen 16-23 år.
 
Alle pladser er i selvstændige lejligheder, fordelt på tre forskellige adresser. Der er installeret overvågningskamera udenfor på alle adresserne, hvilket er med til at skabe tryghed og sikkerhed omkring beboerne.

Takster

Kontakt venligt vores visitation på

tlf. 7196 0669

for en dialog om vores ydelser og takster.

Husorden

Når man bor i egen lejlighed i Dukaskus BoSelv afdeling, får man egen nøgle og er selv ansvarlig for oprydning og rengøring. Vi forventer, at man behandler boligen og dens indretning med respekt og sørger for at holde den i god stand.

Personalet kommer på besøg en gang om ugen for at sikre, at den unge har det godt, og at alt fungerer som det skal.

I vores BoSelv afdeling er det tilladt at have gæster, men af hensyn til sikkerheden skal besøg altid aftales med personalet. Det er ligeledes tilladt at fejre begivenheder eller holde fester, hvis der på forhånd er indgået en aftale med personalet.

Det er tilladt at opbevare og indtage alkohol i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i Dukaskus boliger; der er indrettet særlige rygeområder til dette formål.

Det er vigtigt at bemærke, at brug af hash og andre stoffer er forbudt.

Scroll to Top