Broen

En tryg overgang til voksenlivet

Broen består af tre fleksible pladser, som er en forlængelse og samtidig en integreret del af Basen. Disse pladser, der er fordelt med en i selvstændig lejlighed og to i fælles lejlighed, kan bruges til anbringelse, udslusning og efterværn.

De tre pladser fungerer som en overgang, hvor øget selvstændiggørelse og bo-træning er i fokus, inden de skal flytte fra Basen videre til Kollektivet eller i en mere selvstændig lejlighed i Dukaskus BoSelv-afdeling.

Pladserne på Broen benyttes enten til direkte indflytning for unge i alderen 16 til 17 år eller som et udviklingstrin for de unge, der har boet i et af de tættere bofællesskaber på Basen eller i Kollektivet.

På Broen er der eget køkken og badefaciliteter, som de unge støttes i at bruge og vedligeholde. Der indgås individuelle aftaler omkring deltagelse i aftensmad og aktiviteter på Basen.

Der er installeret overvågningskamera uden for Basen/Broen, dette for at skabe tryghed og sikkerhed omkring beboerne.

Broen – praktiske oplysninger

Broen

Der er 3 fleksible pladser på Broen for unge i alderen 16-20 år.
 
Der er installeret overvågningskamera udenfor Basen/Broen, dette for at skabe tryghed og sikkerhed omkring beboerne.

Takster

Kontakt venligt vores visitation på

tlf. 7196 0669

for en dialog om vores ydelser og takster.

Husorden

Basen og Broen udgør et bofællesskab, hvor vi samarbejder og hjælper hinanden med at skabe en hyggelig atmosfære, hvor der er ryddelig og rent både på fællesarealer og værelser.

I hverdagen fokuserer beboerne på deres skole, fritidsaktiviteter, sociale engagement og evt. fritidsjob, hvis de er gamle nok til det. Om eftermiddagen er der typisk en eftermiddagssnack, hygge og mulighed for lektiehjælp i køkkenet. Aftensmaden hjælper beboerne på skift med at tilberede, og vi spiser sammen kl. 18. Senere, kl. 21.30, går alle på deres værelser og vi siger godnat kl. 23. De yngste beboere har individuelle sengetider.

I weekenden sover vi lidt længere og er længere oppe. Vi spiser søndagsbrunch og hygger med forskellige aktiviteter både inde og udenfor huset. Om søndagen mødes vi også for at lave madplan til den kommende uge.

På Dukasku holder vi ungemøder en gang om måneden, hvor alle der bor på Basen og Broen deltager. Her har både børn, unge og personale mulighed for at bringe emner op angående regler, rammer, trivsel, forbedrende initiativer eller måske ting man ønsker sig til stedet. Formålet er at give beboerne medindflydelse og mulighed for at påvirke hverdagen på Dukasku, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for deres hjem og gøre Dukasku til et bedre sted for alle. Der udarbejdes referater fra ungemøderne og disse tages med til personalemøder.

Vi har faste retningslinjer for besøg i huset og aftaler uden for huset, dette er af hensyn til vores
beboeres sikkerhed.

Scroll to Top